Zmiana ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22 czerwca 2016 roku - przeniesienie podległości i nadzoru nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego z zarządu województwa do ministerstwa właściwego do spraw rozwoju wsi przyczyniła się do skrócenia dotychczasowej Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Krzysztof Jurgiel powołał na okres 5-letniej kadencji nową Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego na lata 2016-2021 r. działającą przy Ośrodku. Zmiana ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego przyczyniła się również do zwiększenia liczby członków Rady z 11 do 12 osób, dodatkowo do Rady doszedł przedstawiciel ministra rolnictwa.

W skład nowo powstałej Rady weszli:

1) Przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Mirosława Jaroszewicz-Łojewska

2)Przedstawiciel Sejmiku województwa podlaskiego

- Cezary Cieślukowski

3) Przedstawiciel Zarządu województwa podlaskiego

- Stefan Krajewski

4) Dwóch przedstawicieli Podlaskiej Izby Rolniczej

- Grzegorz Leszczyński

- Witold Grunwald

5) Czterech przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników działające na obszarze województwa

- Andrzej Nartowicz

- Jan Perkowski

- Mirosław Surowiec

- Bożena Jelska-Jaroś

6) Dwóch przedstawicieli zgłoszonych przez szkoły wyższe oraz instytuty badawcze, kształcące i realizujące działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju wsi

- prof. Józef Tworkowski

- prof. Dariusz Bednarek

7) Przedstawiciel szkoły ponadgimnazjalnej kształcącej na potrzeby rolnictwa i działającej w obszarze województwa

- Józef Sokolik

Rada jest organem opiniodawczo doradczym Dyrektora PODR w Szepietowie.

Rada1

rada4

Przewodniczący Rady - Mirosław Surowiec oraz Zastępca Przewodniczącego - Bożena Jelska-Jaroś

Sabina Polecka-Golak

PODR Szepietowo

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie