Jak informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników za IV kwartał 2016 r. nie uległa zmianie w stosunku do II i III kwartału br..

Wysokość składek (łącznie składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i wypadkowe, chorobowe oraz macierzyńskie):

Dla rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne:

- do 50 ha – 390 zł,

- powyżej 50 do 100 ha – 708 zł,

- powyżej 100 do 150 ha – 1026 zł,

- powyżej 150 do 300 ha – 1344 zł,

- powyżej 300 ha – 1662 zł.

Dla domownika (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) – 390 zł.

Dla rolnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne:

- do 50 ha – 654 zł,

- powyżej 50 do 100 ha – 972 zł,

- powyżej 100 do 150 ha – 1290 zł,

- powyżej 150 do 300 ha – 1608 zł,

- powyżej 300 ha – 1926 zł.

Dla domownika (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) – 654 zł.

Ostateczny ustawowy dzień na opłacenie należnych składek za IV kwartał 2016 r., upływa 31 października br.

Źródło: http://www.krus.gov.pl/

Heronim Poniatowski

Dzisiaj jest 19.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie