W celu złagodzenia skutków suszy, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął działania umożliwiające wypłatę w 2015 r. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Zaliczki wypłacane będą w okresie od 16 października do 1 grudnia 2015 r. Przyznawane będą z urzędu (nie jest potrzebny dodatkowy wniosek), na terytorium całego kraju. Zaliczki, w wysokości 50%, będą wypłacane na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich.

Biorąc pod uwagę planowane stawki wymienionych form wsparcia, płatności zaliczkowe w kampanii 2015 r. wyniosą:

ok. 227 zł/ha w przypadku jednolitej płatności obszarowej,
ok. 86 zł/ha w przypadku płatności dodatkowej,
ok. 211 zł/ha w przypadku płatności do roślin wysokobiałkowych,
ok. 460 zł/ha w przypadku owoców miękkich (truskawek i malin).

Zaliczki będą wypłacane rolnikom, którzy nie zostali objęci kontrolami na miejscu i do których nie mają zastosowania zmniejszenia, wykluczenia i inne kary administracyjne oraz odliczenia, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Przyznawane będą z urzędu, na terytorium całego kraju.

Mariusz Kiewlak

Źródło:
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Zespol-Prasowy/Informacje-Prasowe/Komunikat-w-sprawie-planowanych-stawek-platnosci-bezposrednich-na-2015-r.-oraz-zaliczek-na-poczet-tych-platnosciDzisiaj jest 22.01.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie