Cykl seminariów terenowych pod nazwą Podlaskie Dni Pola, organizowane są tradycyjnie w czerwcu, przez  Sekcję Doświadczalnictwa Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Odbędą się one podczas Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym na polu doświadczalnym PODR w Szepietowie (27-28 czerwca). Zapraszamy rolników, doradców, pracowników instytucji i firm obsługujących rolnictwo.

W trakcie seminariów lustrowane będą doświadczenia polowe i wdrożenia prowadzone w gospodarstwach rolników indywidualnych oraz szkołach rolniczych.

Celem Dni Pola jest zapoznanie uczestników z problematyką doświadczalną, zaprezentowanie najnowszych technologii uprawy roślin ze szczególnym uwzględnieniem doboru odmian i ochrony zintegrowanej poszczególnych gatunków.

Prowadzący seminaria specjaliści ds. doświadczalnictwa przedstawiają tematykę doświadczeń i wdrożeń prowadzonych na terenie powiatu, cel prowadzonych badań, schematy doświadczeń, szczegóły technologiczne oraz uzyskane wyniki danego doświadczenia z lat ubiegłych.

Zapraszamy na pola doświadczalne

Zwiedzający będą mieli możliwość obejrzenia odmian zbóż na poletkach prowadzonych w ramach doświadczeń PDO (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe). Otrzymywane corocznie wyniki z tych doświadczeń stanowią podstawę dla Wojewódzkiego Zespołu ds. PDO do ustalenia listy zalecanych odmian (LZO) do uprawy w województwie podlaskim.

Uczestnicy seminarium zapoznają się także z nowymi odmianami grochu pastewnego i kukurydzy PDO uprawianej na kiszonkę.

Podczas objazdów zaprezentowane zostaną doświadczenia z odmianami zbóż uprawianymi w warunkach gospodarstw ekologicznych. Celem tych doświadczeń jest sprawdzenie, a następnie dobór odmian najbardziej przydatnych do tego rodzaju gospodarowania. W warunkach województwa podlaskiego, przy systematycznym wzroście liczby gospodarstw ekologicznych, jest to szczególnie istotny problem.

Zwiedzający będą mieli możliwość lustracji doświadczeń, których tematyka dotyczy:

  • uprawy zbóż i ich mieszanek ze strączkowymi w ekologicznym systemie gospodarowania,
  • wpływu wapnowania oraz poziomu nawożenia azotem na plon rzepaku ozimego,
  • porównania plonowania kilku wariantów mieszanek zbożowych i zbożowo-strączkowych,
  • wpływu stosowania regulatorów wzrostu na krótkosłome odmiany pszenżyta ozimego,
  • oceny działania nawozu moNolith 46 na plon hybrydowego jęczmienia ozimego.

Oprócz doświadczeń polowych zwiedzający będą mogli lustrować również wdrożenia z odmianami zbóż ozimych i jarych, które najwyżej plonowały w doświadczeniach PDO. Wdrożenia opierają się na technologii zintegrowanej, uwzględniającej zrównoważone nawożenie i ochronę roślin. Uczestnicy spotkań będą mogli ocenić nowe odmiany na podstawie większego łanu.

Spotkania będą okazją do wymiany myśli i jednocześnie nawiązania kontaktów pomiędzy rolnikami a przedstawicielami instytucji i firm obsługujących rolnictwo.

Dni Pola w powiecie łomżyńskim odbyły sie 17 czerwca,a w powiecie białostockim (18 czerwca), w powiecie sokólskim (25 czerwca).

 Krzysztof Zawojski
gł. spec. ds. planowania doświadczeń

 

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie