Rolników prowadzących gospodarstwa w systemie rolnictwa ekologicznego zapraszamy do udziału w VIII edycji Konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2015 r. Gospodarstwa oceniane będą w dwóch kategoriach: „ekologia-środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do 3 czerwca br. formularza zgłoszeniowego wraz z kopią aktualnego certyfikatu w siedzibie PODR w Szepietowie lub w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego. Zgłoszenie można też przesłać pocztą na adres: PODR w Szepietowie, 18-210 Szepietowo.

Organizatorem konkursu w województwie podlaskim jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przy wsparciu Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa podlaskiego. Najlepsze gospodarstwa w obu kategoriach zgłoszone zostaną do konkursu krajowego organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

logo ksow 495

Do konkursu może przystąpić rolnik:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • który wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 i posiada aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną Jednostkę certyfikującą;
  • którego gospodarstwo spełnienia normy i wymogi wzajemnej zgodności;
  • który nie był laureatem wojewódzkiego etapu konkursu w 2013- 2014 r. w kategorii, w której zgłasza się do udziału w 2015 r.

 

Szczegółowe informacje: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Sekcja Ekologii i Ochrony Środowiska, tel.: 86 275 89 19
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie