Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo 2019 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo 2019


Print Friendly, PDF & Email

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w województwie podlaskim oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie serdecznie zaprasza do udziału w przedsięwzięciu edukacyjnym pn. „XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo 2019”, które odbędzie się 29-30 czerwca  2019 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Organizacja XXVI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych to wspaniała okazja do promowania innowacyjnych technologii oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi. Podczas wystawy ponad 200 hodowców zaprezentuje najlepsze zwierzęta w tym rasy zachowawcze w danej kategorii. Ponadto mieszkańcy obszarów wiejskich będą mogli pozyskać wiedzę z zakresu rentowności gospodarstw i ich konkurencyjności.

Wystawa stwarza możliwość bezpośrednich konsultacji merytorycznych z kadrą naukową i wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami. Rzeczowe zalecenia i wskazówki uzyskane podczas dyskusji i spotkań wpłyną na polepszenie zarządzania gospodarstwem, prowadzoną pracą hodowlaną w stadzie oraz zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań, które wpłyną na rentowność gospodarstw. Równocześnie ważne jest podejmowanie działań na rzecz tworzenia sieci współpracy. Jest to bardzo istotne, gdyż dramatycznie brakuje wspólnych inicjatyw rolników, które pozwoliłyby na stworzenie silnych podmiotów rolniczych mogących konkurować na globalizującym się rynku rolnym. Ponadto zdobyta wiedza i wprowadzone rozwiązania umożliwią wytwarzanie produktów  konkurencyjnych na rynku o wyższej jakości. Na Wystawie będzie można również uczestniczyć w pokazach związanych z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych.

Celem głównym operacji jest przeszkolenie hodowców bydła z zakresu efektywnego żywienia zwierząt. Ponadto w ramach działania przewidziane jest szkolenie z zakresu przedsiębiorczości oraz lokalnego przetwórstwa połączone z częścią praktyczną opartą na modelowej przetwórni między innymi mleka i mięsa.

 

Tadeusz Kruszewski