Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Lista Odmian Zalecanych (LOZ) na 2019 rok w woj. podlaskim – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Lista Odmian Zalecanych (LOZ) na 2019 rok w woj. podlaskim


Print Friendly, PDF & Email

Pszenica ozima

1.Artist

2.Bonanza

3.Hondia

4.KWS Dakotana

5.KWS Kiran

6.LG Jutta

7.KGT Kilimanjaro

Pszenżyto ozime   

1.Borowik

2.Kasyno

3.Meloman

4.Octavio

5.Panteon

6.Sekret

7.Subito

8.Tomko

9.Trapero

  Żyto ozime  

1.Antonińskie

2.Dańkowskie Gra.

3.Dańkowskie Hadron

4.Dańkowskie Turkus

5.Horyzo

6.KWS Binntto F1

7.KWS Dolaro F1

8. KWS Florano F1

9. KWS Serafino*

10.Poznańskie

11.Stanko

12.SU Arvid

Jęczmień ozimy

1.Kaylin

2.Titus

3.Quadriga

Pszenica jara

1.Frajda

2.Goplana

3.Harenda

4.Mandaryna

5.Nimfa

6.Rusałka

Jęczmień jary  

1.Allianz

2.Bente

3.MHR Fajter*

4.Radek

5. RGT Planet

Owies oplewiony 

1.Bingo

2.Elegant

3.Harnaś

4.Komfort

5.Kozak

Owies nieoplew.

1.Amant

2.Siwek

Pszenżyto jare

1.Mamut

2.Sopot

Groch siewny 

1.Astronaute

2.Audit

3.Batuta

4.Lasso

5.Mecenas

6.Mentor

7.Milwa

8.Olimp

9.Spot

10.Starski

11.Tarchalska

12.Tytus

Łubin żółty  

1.Baryt

2.Bursztyn

3.Lord

4.Perkoz

5.Puma

Łubin wąskolistny 

1.Bolero

2.Kurant

3.Neron

4.Regent

5.Rumba

6.Samba

7.Tango

8. Wars

Bobik

1.Bobas

2.Fanfare

3.Fernando

Soja

1.Abelina

Rzepak ozimy – odm. populacyjne

1.SY Ilona

2.SY Rokas

Rzepak ozimy – odm. Mieszańcowe

1.Acapulco

2.Alasco

3.Architect

4.DK Exalte

5.DK Expression

6.DK Exsor

7.DK Extract

8.DK Platinium

9.ES Imperio

10.Garou

11.Inspiration

12.Kuga

13.Tigris

Kukurydza na kiszonkę

Odmiany wczesne                .

1.KWS Salamandra*

2.LG 31255

3.Ligato*

4.SM Pokusa*

 Odmiany średniowczesne

1.Agro Janus*

2.Brigado*

3.Cyrano

4.Farmezzo

5.Figaro*

6.SM Kurant*

7.SY Kardona

Odmiany średniop.

1.Dublino

2.DS 1460C

Kukurydza na ziarno

Odmiany wczesne  

1.Agro Fides

2.Amanova*

3.Kwintus

4.Keops

5.KWS Kampinos*

6.KWS Salamandra*

7.LG 31255

8.SM Polonez*

Odmiany średniowczesne

1.Casandro*

2.ES Inventive*

3.ES Perspective*

4.Farmezzo*

5.Joffrey*

6.LG 31250*

7.Norico

8.P8329

9.Perrero

10.Platinus

11.Sativo

12.SY Telias

*- odmiany wstępnie rekomendowane po roku badań

Alina Maciąg