Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

1% na wagę złota – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

1% na wagę złota


Print Friendly, PDF & Email

Wypełniając PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 możemy przekazać 1% swojego podatku dowolnej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Podatnik może zdecydować na jaki cel przekaże kwotę pochodząca z jego zeznania rocznego. W województwie podlaskim z takiej możliwości może skorzystać 245 organizacji.

Może się wydawać, że kilkanaście, czy kilkadziesiąt złotych niewiele zmieni, dla organizacji pozarządowych jest to duże wsparcie, które umożliwia im realizację wielu projektów i pomoc swoim podopiecznym.

Aby przekazać 1% OPP należy wypełnić odpowiednie rubryki w zeznaniu rocznym – sekcję zatytułowaną „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP”. Wpisujemy numer KRS wybranej OPP oraz obliczony 1% naszego podatku (kwotę znajdującą się w poz. podatek należny mnożymy przez 0,01). Kwota ta może być mniejsza niż 1% – ważne jest, aby nie była wyższa niż 1% podatku należnego. W następnej sekcji – „Informacje uzupełniające” możemy wpisać cel szczegółowy przekazania 1% oraz podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, telefon, e-mail). Nie jest to jednak obowiązkowe. Aby Urząd Skarbowy mógł przekazać 1% naszego podatku dla OPP musimy złożyć swoje zeznanie roczne w wymaganym terminie: PIT-28 do 31 stycznia, pozostałe PIT-y do 30 kwietnia.

Warunki uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego

Marta Sofińska