Chcesz sprawnie przygotować się do sezonu ogrodniczego? Szukasz unikalnych nasadzeń? Przyjedź 18 i 19 kwietnia 2015 r. do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie na Wiosenne Targi Ogrodnicze. Z nami Twój ogród rozkwitnie na wiosnę. Dla zwiedzających jak zwykle przygotowaliśmy moc atrakcji: imprezy towarzyszące, wiele nowości, wystawy, pokazy, konkursy i bogatą ofertę handlową. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorstwo „Andar” Dariusz Andruczyk z Raczek (powiat suwalski) prowadzące działalność w zakresie produkcji ekologicznej i kompleks wypoczynkowy Dwór Bartnika prowadzony przez Marię Sapiołko w Narewce (powiat hajnowski) znaleźli się w grupie finałowej XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces” – na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich. Wyjątkowość zrealizowanych przez nich przedsięwzięć polega na wprowadzeniu do zwykłej działalności elementów innowacyjnych, zapewniających sukces.

Czytaj więcej...

Seminarium na temat: ,,Poferment z biogazowni rolniczych nawozem dla rolnictwa" odbyło się 6 marca 2015 roku w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Celem seminarium było upowszechnienie wśród rolników, producentów biogazu i doradców badań z zakresu przygotowania oraz zagospodarowania pofermentu, a także wsparcie polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i promocja odnawialnych źródeł energii w rolnictwie.

Czytaj więcej...

Zapraszam do lektury marcowego wydania Wiadomości Rolniczych. Artykuły zawarte w niniejszym wydaniu pomogą w podjęciu decyzji m.in. o wyborze odmian zbóż do uprawy i zastosowaniu odpowiedniego nawożenia. Polecam Waszej uwadze artykuł dotyczący wysokości dopłat w obecnym systemie wsparcia bezpośredniego dla rolników.

wr 3 2015-okl

Czytaj więcej...

W ramach projektu „Dobre praktyki rolnicze na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, tzw. OSN” zapraszamy na bezpłatne szkolenia. Uczestnikami mogą być rolnicy i domownicy, których gospodarstwa w całości lub częściowo zlokalizowane są na obszarach zakwalifikowanych na lata 2012-2016 jako szczególnie narażone na azotany pochodzenia rolniczego, tzw. OSN. Szkolenia organizowane będą w powiatach: wysokomazowieckim, zambrowskim, białostockim w gm. Poświętne i łomżyńskim w gm. Śniadowo od marca do maja 2015 r.

Czytaj więcej...

Na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego została opracowana lista zalecanych do uprawy w województwie podlaskim odmian zbóż ozimych, jarych, grochu, łubinu żółtego i wąskolistnego oraz, po raz pierwszy, kukurydzy uprawianej na kiszonkę. Posiedzenie odbyło się 6 lutego 2015 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie. Wykaz zalecanych odmian znajdziesz tutaj.

Podlascy rolnicy, którym w 2014 roku dziki wyrządziły szkody w uprawach, mogą do 31 marca 2015 roku składać wnioski do Powiatowych Biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy. Rząd na ten cel przyznał 6,1 mln zł. Pomocą objęci zostaną rolnicy, których gospodarstwa położone są w wyznaczonych strefach z ograniczeniami w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF). Wyłączone z wsparcia są powiaty: grajewski, kolneński i łomżyński.

Czytaj więcej...

Bogaty kalendarz imprez targowo-wystawienniczych na 2015 rok przygotował Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. W tegorocznym programie znajdują się targi ogrodnicze, pszczelarskie, targi budownictwa wiejskiego, a także imprezy dedykowane tym, którzy chcą dowiedzieć się więcej np. o konserwacji i przygotowywaniu pasz z użytków zielonych, uprawie kukurydzy, hodowli zwierząt, a także wydarzenia skierowane do właścicieli lasów czy do branży agroturystycznej.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 30.03.2015 godz.