Do 18 marca 2017 roku zostanie uruchomiony portal internetowy, na którym będą umieszczane zapytania ofertowe. Od momentu uruchomienia Portalu Ogłoszeń ARiMR dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych dostawców lub wykonawców będzie zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na portalu.

Czytaj więcej...

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 r. do oddziałów terenowych ARR można składać wnioski o płatność na ograniczenie produkcji mleka za I okres ograniczenia, który obejmuje 3 miesiące: październik, listopad, grudzień 2016 r. Wypełnione wnioski o płatność należy złożyć do 14 lutego 2017 r.

Czytaj więcej...

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że każde dziecko poniżej 16 roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w KRUS ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Przeczytaj:List do rolników od Prezesa KRUS

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2017 roku można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowanymającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Czytaj więcej...

Zachęcamy do przeczytania styczniowego numeru „Wiadomości Rolniczych”. Szczególnie polecamy Waszej uwadze artykuł dotyczący zmian w systemie płatności bezpośrednich. Pamiętajcie także, że już od 15 stycznia można składać wnioski o dopłaty do zakupionego materiału siewnego.

Okladka WR1 2017 kon

Czytaj więcej...

Od 18 stycznia br. wszystkie sprawy dotyczące przyznania wsparcia w ramach poddziałania „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014 – 2020 będą rozpatrywane przez pracowników w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj więcej...

„Współpraca”  to nowe działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Działanie promuje współpracę w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych Europejskich Partnerstw Innowacji (EPI) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.

Czytaj więcej...

Rolnicy prowadzący dodatkową działalność gospodarczą np. usługi zobowiązani są do składania rocznych deklaracji do właściwego Urzędu Skarbowego. Podatnicy prowadzący taką działalność i rozliczający się na zasadach ryczałtu zobowiązani są do złożenia deklaracji PIT-28 w terminie do 31 stycznia 2017 roku.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 21.01.2017 godz.
facebook