Do środy 26 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła blisko 2,6 mld zł zaliczek na dopłaty bezpośrednie.

Czytaj więcej...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że będzie więcej pieniędzy na udzielenie wsparcia rolnikom, którzy ubiegali się wiosną tego roku o przyznanie pomocy na inwestycje w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2014-2020. Ze wsparcia skorzysta ponad 12 tysięcy rolników.

Czytaj więcej...

W dniu 3 listopada br. odbędzie spotkanie organizatorów turystyki z wytwórcami tradycyjnych produktów żywnościowych o udokumentowanej jakości w ramach seminarium pt. Wzmocnienie turystyki kulinarnej poprzez włączenie do jej ofert produktów ze znakiem „Jakość Tradycja”.

Czytaj więcej...

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, którzy złożyli dokumenty w ramach poddziałania "Premie dla młodych rolników" Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje cykl szkoleń, które mają na celu wywiązanie się z zobowiązań zawartych w biznesplanie. Szkolenia będą prowadzone w dniach 21 listopada – 02 grudnia 2016 r.

Czytaj więcej...

Zachęcamy do obejrzenia filmu edukacyjnego pt. „Afrykański pomór świń – zasady ochrony świń przed chorobą”.  Jest to przygotowany przez Państwowy Instytut Weterynaryjny dokument na temat ASF.  Zobacz film

Kolejny raz „Wiadomości Rolnicze” znalazły się w czołówce najlepszych wydawnictw ośrodków doradztwa rolniczego w kraju. Zdobyliśmy drugie miejsce w konkursie na „Najlepsze czasopismo periodyczne 2015 roku”.

Czytaj więcej...

Rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych przepisów związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt gospodarskich. Nowe regulacje dotyczą zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej. Mają one na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt i będą obowiązywać od 18 października 2016 roku.

Czytaj więcej...

Warunkiem skorzystania z takiego wsparcia jest prowadzenie w latach 2015-2018 przynajmniej przez rok gospodarstwa, w którym  utrzymywane są zwierzęta z gatunku świnia. Rolnicy, którzy zdecydowali się przystąpić do programu bioasekuracji w tym roku i spełniają powyższe warunki, mogą  składać wnioski o pomoc od 17.10.2016 r. do 5.11.2016 r. w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 28.10.2016 godz.