Cykl seminariów terenowych pod nazwą Podlaskie Dni Pola, tradycyjnie w czerwcu, organizuje Sekcja Doświadczalnictwa Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Odbędą się one w powiatach: augustowskim (23 czerwca), sokólskim (25 czerwca), białostockim (18 czerwca), łomżyńskim (17 czerwca), a także na polu doświadczalnym PODR w Szepietowie (27-28 czerwca) podczas Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym. Na spotkania zapraszamy rolników, doradców, pracowników instytucji i firm obsługujących rolnictwo.

Czytaj więcej...

Na plantacjach zbóż ozimych pojawiły się objawy rdzy żółtej zbóż i traw. Można je zauważyć na wszystkich częściach nadziemnych roślin tj. liściach, pochwach liściowych, źdźbłach, kłosach, a nawet na ziarniakach. Niska temperatura oraz wysoka wilgotność kwietniu i maju stanowiły doskonałe warunki do rozwoju choroby. Optymalne warunki termiczne do rozwoju grzyb chorobotwórczy osiąga w temperaturze około 10°C i w takiej temperaturze kiełkują zarodniki dokonując penetracji liści. Duże porażenie może powodować straty w plonie sięgające 50-70%. Pozostawienie uprawy bez ochrony może skutkować całkowitą utratą plonu.

Czytaj więcej...

Przetwórstwo i sprzedaż z gospodarstwa jako alternatywne źródła dochodu w gospodarstwach rolnych na przykładzie Bawarii w Niemczech było tematem wyjazdu studyjnego zorganizowanego w dniach 10-14 maja 2015 r. W wyjeździe uczestniczyło 28 osób, w tym rolnicy, osoby zajmujące się rozwojem przetwórstwa i sprzedażą bezpośrednią lub produkcją w ramach MOL, doradcy rolniczy wspomagający rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i mikroprzedsiębiorcy z obszarów wiejskich.

Czytaj więcej...

Zielona Gala, Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego i Dzień z Odnawialnymi Źródłami Energii to imprezy, które 30 i 31 maja organizuje Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Na zwiedzających czekają pokazy, wykłady, konkursy i bogata oferta wystawiennicza. Do Szepietowa przyjedzie ponad 150 wystawców. Zapowiada się majówka pełna atrakcji.

zielona gala 15

 

Czytaj więcej...

Konkurs Podlaska AgroLiga co roku wyłania liderów agrobiznesu w kategorii rolnicy i firmy. W tegorocznej edycji konkursu o tytuły mistrzów rywalizuje dziewięć gospodarstw i pięć przedsiębiorstw. Wyniki poznamy 11 czerwca w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. AgroLiga to okazja do zaprezentowania osiągnięć podlaskiej wsi i jej otoczenia, pokazanie sukcesów gospodarstw rolnych i firm zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środkami produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn itp.

Czytaj więcej...

Rolników prowadzących gospodarstwa w systemie rolnictwa ekologicznego zapraszamy do udziału w VIII edycji Konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2015 r. Gospodarstwa oceniane będą w dwóch kategoriach: „ekologia-środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do 3 czerwca br. formularza zgłoszeniowego wraz z kopią aktualnego certyfikatu w siedzibie PODR w Szepietowie lub w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego. Zgłoszenie można też przesłać pocztą na adres: PODR w Szepietowie, 18-210 Szepietowo.

Czytaj więcej...

Na polu doświadczalnym PODR w Szepietowie zlokalizowano wiele doświadczeń z różnych dziedzin m.in. doświadczenia nawozowe, odmianowe, z ochroną roślin. Prowadzone jest także Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe zbóż ozimych, zbóż jarych i kukurydzy na kiszonkę. Podczas Zielonej Gali, 30 i 31 maja, będzie można obejrzeć doświadczenia ścisłe i demonstracyjne, a także skorzystać z pomocy doradców.

Czytaj więcej...

W majowym wydaniu „Wiadomości Rolniczych” prezentujemy uczestników tegorocznej AgroLigi. Wyniki poznamy 11 czerwca podczas wojewódzkiego finału konkursu. W tym roku startuje dziewięć gospodarstw i pięć firm. Piszemy o płatnościach ONW, zasadach sporządzania sianokiszonek i żywieniu pastwiskowym.

wr 5 2015 okl

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 22.05.2015 godz.