Podlaskie święto rolnictwa, czyli XXII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2015 zakończyła się hodowlanym sukcesem. Na terenach Agroarena przez dwa dni gościły najlepsze zwierzęta hodowlane z województwa podlaskiego i z innych regionów kraju. W tym roku członkowie Komisji Oceny Zwierząt ocenili: bydło mleczne, bydło mięsne, konie, owce, drób hodowlany oraz króliki.

Czytaj więcej...

Maksymalny termin na złożenie wniosków o wypłatę dofinansowania z 6 działań z PROW 2007-2013 został wydłużony do 30 września 2015 r.,na podstawie nowelizacji rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  dotyczących warunków przyznawania pomocy. Z działań: "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej"; "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" i "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" wnioski o aneks do umowy można było składac we właściwym oddziale regionalnym ARiMR do 30 czerwca 2015 r.

Czytaj więcej...

Banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymały od niej kolejne 100 mln zł na dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów przeznaczonych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, planowanych do udzielenia w 2015 r. z linii kredytowej o symbolu MRcsk. Łączna pula środków udostępniona bankom w tym roku na tę formę pomocy wynosi 180 mln zł. Kredyty z linii MRcsk są udzielane przez banki, które dotychczas podpisały umowę o współpracy przy udzielaniu tego typu kredytów.

Czytaj więcej...

Rekordowa liczba wystawców z Polski i zagranicy, ponad tysiąc zwierząt hodowlanych, tłumy zwiedzających i dwa dni wypełnione pokazami, konkursami, spotkaniami edukacyjnymi i handlowymi, tak było na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych i Dniach z Doradztwem Rolniczym. Już po raz dwudziesty drugi hodowcy wystawili do konkursu najlepsze zwierzęta, a wystawcy zaprezentowali bogatą ofertę targową. 27 i 28 czerwca 2015 r. na terenach wystawowych AGROARENA Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbyły się największe targi rolnicze północno-wschodniej Polski.

Czytaj więcej...

W tegorocznej edycji konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie podlaskim, w kategorii „Ekologiczne gospodarstwo towarowe” zwyciężyło gospodarstwo Pawła Fabiszewskiego ze Starego Rakowa, pow. kolneński, a w  kategorii „Ekologia-środowisko” gospodarstwo Krzysztofa Zembrowskiego z Bodak, pow. bielski. Podsumowanie konkursu odbyło się 25 czerwca w Ekologicznym Gospodarstwie Agroturystycznym „Ziołowy Zakątek” w Korycinach. 

Czytaj więcej...

Gala krajowej Agroligi 2014 odbyła się 18 czerwca 2015 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Reprezentanci województwa podlaskiego w kategorii firmy, Mistrzowie Podlaskiej Agroligi 2014, firma PHU „Gama” z Wysokiego Mazowieckiego zostala wicemistrzem Krajowej Agroligii 2014. Podlascy Mistrzowie w kategorii rolnicy Grażyna i Dariusz Putkowscy z Rotek, (gm. Siemiatycze) zostali laureatami konkursu.

Czytaj więcej...

Duża powierzchnia uprawy kukurydzy w województwie podlaskim oraz sprzyjające warunki atmosferyczne stwarzają korzystne warunki do rozwoju omacnicy prosowianki. Identyfikacja szkodnika wymaga starannych obserwacji plantacji i prowadzenie odłowu. Jedną z metod pozwalających na ustalenie początku nalotów omacnicy prosowianki na plantacje kukurydzy oraz ustalenie terminu biologicznego lub chemicznego zwalczania są odłowy motyli na pułapkę świetlną.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału w Innowacyjnej Grupie Operacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE). Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wychodzi z inicjatywą zorganizowania Grupy, której zadaniem będzie wspieranie i koordynowanie działań związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz energetyką obywatelską zwaną prosumencką. Do współpracy w ramach Grupy zapraszamy firmy zajmujące się problematyką OZE, uczelnie, rolników, mieszkańców wsi i przedsiębiorców, którzy są zainteresowani wykorzystaniem energetyki odnawialnej w swojej działalności.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 01.07.2015 godz.